Arhivă Categorii:r Bucuresti

The long short walk in Bucharest, Romania – Marele mars mic la Bucuresti

 

CCVR Romania had organized the first edition of National Road Safety Convention and the annual event Bloody Asphalt

The Centre of Consultancy for Road Victims – CCVR Romania, has carried out a series of activities reunited under the aegis of the Decade of action for road safety 2011 – 2020, on the occasion of World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, marked this year worldwide on November 18th (third Sunday of November).

The National Road Safety Convention is a periodical debate, dialog and action platform, for the implementation of National road safety strategy, which envisages, according with the European objective appropriated also by Romania, the reduction by 50% of the number of road traffic victims at European Union’s level. The first edition of National Road Safety Convention took place on November 15th, 2012 at the House of Parliament. Through their presence and their speech, the attendees have manifested the desire to decrease the number of road crashes, have emphasized their concerns and the results obtained, and the representatives of Ministry of Transport and Infrastructure, Ministry of Regional Development and Tourism, Ministry of Health, Ministry of Administration and Interior, Ministry of External Affairs and their subordinated structures, along with the Road Police Brigade, have promised full support in order that the National road safety strategy comes to life. Through the speakers we enumerate the representatives of the Ministry of Interior, of Ministry of Health, of “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest, of the Romanian Association of International Road Transports and of the “C. Rădulescu Motru” Institute of Philosophy and Psychology belonging to the Romanian Academy. We have been honoured that the representative of Embassy of France to Bucharest had joined the debate, making recommendations based on the experience from the European Union’s member countries.

On this occasion, there  was launched the “Drive cautiously, save a life” advertising campaign created by Publicis advertising agency, partner of the event, having as purpose making the drivers aware of the fact that all road crashes victims are innocent people. The campaign launched on the internet has had an impressive impact on the specialty platforms and social media sites, demonstrating once more that the professionalism and excellence are the essential elements which contribute to a successful campaign, especially on such significant issue as road safety.

On Saturday November 17th, 2010, in the Constitution Square from Bucharest took place the fifth edition of annual event “Bloody Asphalt”, event for the commemoration of the road traffic victims from Romania, which joins the global initiative “Light of Hope”, carried out also at European level by the member organizations of the European Federation of Road Traffic Victims – FEVR. A priest officiated a religious commemoration service and the participants formed a human domino within a cross shaped out of lighted candles.

 

 CCVR Romania

The Centre of Consultancy for Road Victims – CCVR Romania, is a non governmental organization acting for more than 4 years in the road safety domain in Romania, representing the interests of victims and their families, promoting and defending their rights, offering consultancy and assistance – juridical, technical, medical, social, psychological, etc.

Member of the European Federation of Road Victims – FEVR and of the Global Alliance of NGO’s for road safety, signatory of the European Road Safety Charter, CCVR Romania carries out its activities and develops projects under the aegis of Decade of Action for Road Safety 2011 -2020, together with its partners, through which we enumerate: The Road Police, the “C. Rădulescu Motru” Institute of Philosophy and Psychology belonging to the Romanian Academy, The Romanian Automobile Association, the Bucharest Metropolitan Library, the Romanian Union of Publishers, The International Federation of Educational Communities – FICE Romania, the Association of consumers’ protection  – ASCOR.

Elena Mihail – Communication Coordinator: victimerutiere@gmail.com

CCVR România a organizat prima ediţie a Convenţiei naţionale pentru siguranţă rutieră şi acţiunea anuală Asfalt Însângerat

Centrul de Consultanţă pentru victimele rutiere – CCVR România, a desfăşurat o serie de activităţi reunite sub egida Deceniului de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011 – 2020, cu prilejul Zilei mondiale de comemorare a victimelor rutiere, marcată anul acesta în ziua de 18 noiembrie (a treia duminică din luna noiembrie) în întreaga lume.

Convenţia naţională de siguranţă rutieră este o platformă periodică de dezbatere, dialog şi acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de siguranţă rutieră, care vizează, în conformitate cu obiectivul european însuşit şi de România, reducerea cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene. Prima ediţie a Convenţiei a avut loc pe 15 noiembrie 2012 la Palatul Parlamentului. Prin prezenţa dar şi prin cuvântul lor, participanţii au manifestat dorinţa diminuării numărului accidentelor, au subliniat preocupările şi rezultatele obţinute, iar reprezentanţii ministerelor Transporturilor şi Infrastructurii, Dezvoltării Regionale şi Turismului, Sănătăţii, Administraţiei şi Internelor, de Externe sau a structurilor din subordine, alături de Bridaga Poliţiei Rutiere au promis sprijin deplin pentru ca Strategia naţională de siguranţă rutieră să prindă astfel viaţă. Printre vorbitori îi enumerăm pe reprezentanţii Ministerului de Interne, cei ai Ministerului Sănătăţii, ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, ai Asociaţiei Române pentru Transporuri Rutiere Internaţionale şi ai Institutului de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române – C. Rădulescu Motru. Am avut onoarea de a se alătura dezbaterilor şi reprezentantul Ambasadei Franţei la Bucureşti, care a făcut recomandări pe baza experienţei din ţările membre ale Uniunii Europene.

Cu această ocazie a fost lansată şi o campanie publicitară „Condu cu atenţie, salvează o viaţă” realizată de agenţia de publicitate Publicis, partener al evenimentului, având ca scop conştientizarea de către conducătorii auto a faptului că toate victimele accidentelor rutiere sunt persoane nevinovate. Campania lansată pe internet s-a bucurat de un impact impresionant pe platformele de specialitate şi site-urile de social media, demonstrând înca o dată faptul că profesionalismul şi  excelenţa sunt elementele esenţiale care contribuie la o campanie de succes, mai ales pe un subiect atât de important cum este siguranţa rutieră.

Sâmbătă 17 noiembrie 2012, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti s-a desfăşurat ce-a de-a V-a ediţie a acţiunii anuale “Asfalt însângerat”, acţiune de comemorare a victimelor accidentelor rutiere din România, ce se alătură iniţiativei globale „Lumina speranţei – Light of Hope” derulată şi la nivel european de organizaţiile membre ale Federaţiei Europene a Victimelor Rutiere – FEVR. Un preot a oficiat o slujbă religioasă de comemorare, iar participanții au alcătuit un domino uman în interiorul unei cruci formate din candele aprinse.

Fotografii de la evenimente:

Această prezentare necesită JavaScript.

 CCVR România

Centrul de Consultanţă pentru Victimele Rutiere – CCVR România este o organizaţie non-guvernamentală care acţionează de peste 4 ani în domeniul siguranţei rutiere din România, ce reprezintă interesele victimelor şi ale familiilor acestora, promovându-le şi apărându-le drepturile, oferind consultanţă şi asistenţă – juridică, tehnică, medicală, socială, psihologică, etc.

Membră a Federaţiei europene a victimelor accidentelor rutiere – FEVR  şi a Alianţei Globale a ONG-urilor pentru siguranţă rutieră şi semnatară a Cartei Europene a Siguranţei Rutiere, CCVR România îşi desfăşoară activităţile şi derulează proiecte sub deviza Deceniului de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011 – 2020, alături de partenerii săi printre care enumerăm: Poliţia rutieră, Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române – C. Rădulescu Motru, Automobil Clubul Român, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Uniunea Editorilor din România, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educaţionale – FICE România, Asociaţia pentru protecţia consumatorilor – ASCOR.

Elena Mihail – Coordonator Comunicare: victimerutiere@gmail.com

Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră

Cu prilejul Zilei mondiale de comemorare a victimelor rutiere, marcată anul acesta în ziua de 20 noiembrie (a treia duminică din luna noiembrie) în întreaga lume, avem plăcerea să vă invităm la Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră – prima ediţie, ce va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2012, începând cu ora 9. 30, la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi.

Evenimentul se doreşte a fi o platformă periodică de dezbatere, dialog şi acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de siguranţă rutieră, care vizează, în conformitate cu obiectivul european însuşit şi de ţara noastră, reducerea cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene în Deceniul 2011 – 2020.

La această reuniune sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor cu sarcini în domeniu, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, mediului academic şi universitar, specialişti, mass-media, alte structuri şi persoane implicate în diminuarea dimensiunilor tragediilor de pe şosele şi a urmărilor lor.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa şi de asemenea să comunicaţi conţinutul intervenţiei dumneavoastră, până pe 5 noiembrie, pe coordonatele:

Telefon: 0722.639.836

E-mail: victimerutiere@gmail.com sau victimerutiere@yahoo.com

Persoană de contact: Ion MIHAIL

Partener: Publicis România

Ziua mondială de comemorare a victimelor rutiere

Întrucât ziua de 20 noiembrie este Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor rutiere, în cadrul acţiunilor programate ale Deceniului de siguranţă rutieră 2011 – 2020, CENTRUL DE CONSULTANŢĂ PENTRU VICTIMELE RUTIERE (CCVR) organizează, în ziua de sâmbătă, 19 noiembrie, evenimentul “Asfalt însângerat”, care se va desfăşura începând cu ora 10.00 în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Pe această cale, CCVR îi invită pe toţi cei care au rude decedate în accidente rutiere să se alăture evenimentului, având asupra lor fotografii ale celor dispăruţi şi lumânări. Spaţiul de desfăşurare va fi marcat cu siluete umane confecţionate din hârtie şi se va oficia o slujbă de comemorare.

Dorindu-ne să ni se alăture în lupta pentru diminuarea numărului prea mare de victime persoane aparţinând tuturor categoriilor de vârstă, ne adresăm şi copiilor, rugându-i ca prin participare directă sau prin intermediul părinţilor, să ne aducă desene pe tema prevenirii accidentelor rutiere.

Considerăm prezenţa dumneavoastră atât un omagiu adus victimelor, cât şi o încercare de a sensibiliza pe cei care sunt în drept să ia măsuri pentru diminuarea acestui flagel.

Vă aşteptăm!

Lt. col. Jand.r. Ion MIHAIL

Preşedinte

Telefon: 0722.63.98.36

E-mail: victimerutiere@gmail.com

victimerutiere@yahoo.com

sa spunem LA MULTI ANI? … sau ?…

Un tânăr şi-a pierdut viaţa, azi dimineaţă, după ce a scăpat maşina de sub control în staţiunea Neptun.


Florin Bogdan Toma, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la petrecerea de Revelion. Din cauza vitezei excesive, tânărul a scăpat maşina de sub control, în dreptul hotelului Craiova, şi a intrat într-un copac. Impactul a fost atât de puternic, încât maşina a fost distrusă complet, iar Florin Bogdan Toma a murit pe loc.
Poliţiştii Serviciului Rutier au deschis o anchetă în acest caz.

Accident mortal în Capitală noaptea trecută

Deşi străzile au fost libere în Bucureşti, mulţi şoferi au apăsat pedala de acceleraţie mai mult decât trebuia, cauzând accidente, potrivit poliţiştilor.

Noaptea trecută un tânăr şi-a pierdut viaţa după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un copac din zona Constantin Brâncuşi din Capitală. El a murit pe loc, iar alte două persoane care se aflau în autoturism au fost rănite.
Un alt şofer grăbit a derapat cu maşina şi a căzut în Lacul Morii în zona Podului Ciurel din Capitală. Din fericire nu a fost rănit. S-a ales doar cu un şoc termic şi dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că se urcase la volan sub influenţa alcoolului.

Alţi şoferi au fost amendaţi pentru viteza excesivă, dar şi pentru că s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice.

ASFALT ÎNSÂNGERAT

Acţiune de educare şi sensibilizare, cu prilejul Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie, Bucureşti, 20 noiembrie 2010.
Pentru a se arăta adevarata dimensiune a accidentului rutier, pentru sensibilizarea tuturor participanţilor la traficul rutier să respecte atât prevederile legale cât şi pe ceilalţi colegi de trafic, dar şi pentru a determina autorităţile centrale şi locale să ia măsurile ce se impun pentru diminuarea numărului victimelor de pe şosele, drumuri sau străzi, cu ocazia zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie, asociaţia noastră organizează acţiunea cu denumirea „ASFALT ÎNSÂNGERAT”. Aceasta constă în:

1. Colectarea a aproximativ 136 perechi pantofi (încăţăminte) uzaţi, reprezentând numărul persoanelor decedate în municipiul Bucureşti în anul 2009, aduşi de copii în principal, încărcarea acestora într-un camion de mic tonaj.(staţie de încărcare Calea Plevnei, parcul Operei, în apropiere de casa de cultura a studenţilor) – ora 9.30;

2. Camionul, pavoazat cu benere, va executa un circuit prin Bucureşti pe traseul parcul Operei, str. Stirbei Vodă, Str. Dem.I. Dobrescu, piaţa Universităţii, piaţa Unirii, piaţa Constituţiei – între 9.40 – 10.00;

3. În timp ce se descarcă, pantofii se dispun în linie pe trotuarul din faţa Casei Poporului intercalându-se cu lumânări. Copiii le vor aprinde;

4. Un preot va oficia o slujbă de pomenire a morţilor, pentru comemorarea celor decedaţi în accidente de circulaţie – ora 10.30;

5. Parteneri: Primaria Municipiului Bucuresti .

Va asteptam la Targul de carte Gaudeamus 2009

Va asteptam la standul nostru 218 situat la nivelul 3.20
Prezenta noastra la acest targ este determinata de faptul ca acesta este ultima mare manifestare culturala si educationala a anului. Constienti de necesitatea determinanta a factorului educational in consolidarea sigurantei rutiere, participam cu convingerea ca cei implicati astfel se vor apleca si asupra problematicii fenomenului accidentului rutier.
Activitati programate: – Vineri 27 noiembrie ora 12.00 la Sala Ion Creanga, de la nivelul 3.20 – „Lectie deschisa de educatie rutiera”. – Sambata 28 noiembrie ora 12.00 la Ceainaria Gaudeamus, de la nivelul 3.20 – Gala Premiilor AVAC MBJI.

ZILELE PARTENERIATULUI INTERNATIONAL DE SIGURANTA RUTIERA

INVITATIE

Am deosebita plăcere să vă adresez propunerea de a colabora (de a fi prezenti) la “Zilele Parteneriatului Internaţional de Siguranţă Rutieră”, ce vor avea loc la Bucureşti, în perioada 9-11 octombrie 2009, eveniment ce va inaugura campaniile de toamnă destinate diminuării numărului de victime ale accidentelor de circulaţie.
Manifestarea va cuprinde “Forumul Siguranţei Rutiere” (9 octombrie, Palatul Parlamentului), adunarea generală a Federaţiei Europene a Victimelor Străzii – FEVR – (10-11 octombrie, Hotel SIR Lujerului), vizite documentare la autorităţi, instituţii, ONG care au atribuţii sau sunt preocupate de îmbunătăţirea siguranţei pe drumurile publice.
Cu acest prilej, oficialităţi din autorităţile centrale şi locale, politicieni, experţi, specialişti, voluntari, jurnalişti sau simplii cetăţeni afectaţi de spectrul pierderii vieţii pe şosele vor dezbate documente, statistici şi realităţi, vor face propuneri şi vor adopta rezoluţii pentru un parteneriat strategic în domeniu.
Având speranţa că sunteţi sensibili la problema vitală a siguranţei rutiere şi veţi sprijini acţiunile asociaţiei noastre, ne face o deosebită onoare să vă propunem încheierea unui protocol de colaborare, ce va putea fi semnat chiar în Zilele Parteneriatului Internaţional de Siguranţă Rutieră, în prezenţa conducerii celei mai importante şi active asociaţii europene din domeniu. Totodată, dacă veţi aprecia că este oportun şi benefic să aveţi o contribuţie activă (documentară, materială, morală, financiară etc.), putem conveni formula de evidenţiere a gestului (prezenţa pe materialele de publicitate ale manifestărilor, includerea unor acţiuni sau intervenţii în program etc.).

Cu stimă,
Ion Mihail
Preşedinte AVAC-MBJI

Această prezentare necesită JavaScript.

Strada prin ochii copiilor

Această prezentare necesită JavaScript.

%d blogeri au apreciat: