Arhivă Categorii:r rezolutie

Cea de-a treia Adunare Generală a ONG-urilor care sprijină siguranţa rutieră şi victimele accidentelor rutiere

CCVR Romania a participat în zilele de 4 – 5 aprilie 2013 la cea de-a treia Adunare Generală a ONG-urilor care sprijină siguranţa rutieră şi victimele accidentelor rutiere, organizată în acest an în Antalya, Turcia, eveniment la care au participat reprezentanţi ai aproximativ 80 de ONG-uri din întreaga lume, alături de experţi ai instituţiilor internaţionale, printre care Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Banca Mondială şi Fondul pentru siguranţa rutieră. Cu această ocazie au fost împărtăşite experienţele şi bunele practici ale organizaţiilor de profil din întreaga lume, s-a avut în vedere întărirea capacităţii ONG-urilor de a participa la strângerile de fonduri, la susţinerea drepturilor victimelor accidentelor rutiere şi a fost încurajată participarea ONG-urilor la cea de-a doua săptămană mondială de siguranţă rutieră a ONU. Printre vorbitori îi enumerăm pe Dr. Etienne Krug, Directorul Departamentulul de prevenire a violenţei şi accidentelor, din partea OMS, cel care a prezentat Raportul global al OMS privind siguranţa rutieră, Prof. Dr. Adnan Ali Hyder, dl. Mark Shotten din partea Băncii Mondiale, dl. Avi Silverman, Director campanii şi comunicare, Fundaţia FIA, dl. Jeffrey Witte, Preşedintele Alianţei Globale a ONG-urilor care sprijină siguranţa rutieră şi victimele accidentelor rutiere. S-au sustinut de asemenea prezentări de către reprezentanţii ASIRT, YOURS, Departamentul de Poliţie Antalya, ETSC, Fondul de Siguranţă Rutieră, IPA Turcia, etc. Totodată, s-au desfăşurat o serie de sesiuni ale grupurilor de lucru pentru suportul victimelor, promovarea iniţiativelor legislative pe domeniul siguranţei rutiere, utilizarea mijloacelor de social media pentru promovarea ONG-urilor şi proiectarea şi derularea unui program.

Programul evenimentelor a inclus şi un marş pentru siguranţa rutieră, desfăşurat cu sprijinul Poliţiei Rutiere din Antalya. Marşul face parte din iniţiativa mondială Marele Marş Mic – The Long Short Walk, care se aliniază suitei de evenimente ocazionate de cea de-a doua săptămână mondială de siguranţă rutieră a ONU, 6 – 12 mai 2013.

Cu aceeaşi ocazie a avut loc prima Adunare Generală a Alianţei Globale a ONG-urilor care sprijină siguranta rutieră şi victimele accidentelor rutiere, ocazie cu care s-au discutat misiunea şi valorile Alianţei, statutul şi regulamentul, membrii Alianţei şi au fost confirmate mandatele membrilor Consiliului Director al Alianţei.

CCVR România

Centrul de Consultanţă pentru Victimele Rutiere – CCVR România este o organizaţie non-guvernamentală care acţionează de peste 5 ani în domeniul siguranţei rutiere din România, ce reprezintă interesele victimelor şi ale familiilor acestora, promovându-le şi apărându-le drepturile, oferind consultanţă şi asistenţă – juridică, tehnică, medicală, socială, psihologică, etc.

Membră a Federaţiei europene a victimelor accidentelor rutiere – FEVR  şi a Alianţei Globale a ONG-urilor pentru siguranţă rutieră şi semnatară a Cartei Europene a Siguranţei Rutiere, CCVR România îşi desfăşoară activităţile şi derulează proiecte sub deviza Deceniului de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011 – 2020, alături de partenerii săi printre care enumerăm: Poliţia rutieră, Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române – C. Rădulescu Motru, Automobil Clubul Român, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Uniunea Editorilor din România, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educaţionale – FICE România, Asociaţia pentru protecţia consumatorilor – ASCOR.

Această prezentare necesită JavaScript.

Participare la evenimentul Strategie şi viziune în transporturile rutiere

Preşedintele CCVR România, dl. Ion Mihail, va participa în data de 19 martie 2013 la evenimentul Strategie şi viziune în transporturile rutiere, organizat de Revista Mișcarea în parteneriat cu Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI).

Evenimentul va avea loc în data de 19 martie 2013 în Sala de evenimente a sediului ARTRI din București, Bulevardul Mărăști 25, sector 1.

Scopul evenimentului:

  • Promovarea siguranței rutiere în transporturi;
  • Analiza critică a proiectului Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2011-2020;
  •  Îmbunătățirea dialogului dintre factorii de decizie, instituțiile de resort, specialiștii și publicațiile cu activitate în domeniul transporturilor rutiere.

Programul evenimentului oferă, în prima parte, un cadru optim pentru o analiză a elementelor specifice transporturilor (cuprinse în Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră) și a stadiului implementării acestui important document. În partea a doua, se urmărește inaugurarea unui grup de analiză (Think tank) care să ofere periodic decidenților și mass media teme și soluții utile industriei transporturilor. În partea a treia, Revista Mișcarea își va face publică strategia editorială pentru 2013.

Comunicat de presa FEVR – Campania Promisiune în caz de traumatism

Comunicat de presă  FEVR                                                        Joi 13 decembrie 2012
Victimele accidentelor rutiere solicită tratament de urgenţă mult mai eficient – „Campania Promisiune în caz de traumatism”

Victimele accidentelor rutiere solicită medicilor din întreaga lume să promită să îmbunătăţească tratamentul pacienţilor care au suferit accidente severe.

Mii de decese provocate de accidentele rutiere pot fi prevenite prin utilizarea din timp a unui medicament necostisitor numit acid tranexamic, iar victimele vor să se asigure că acesta va fi utilizat în spitale.

Într-o cursă de salvare a vieţilor, victimele solicită medicilor să îşi asume promisiunea în caz de traumatism: www.traumapromise.org.

Promisiunea reprezintă un angajament public că acidul tranexamic va fi disponibil atunci când va fi necesar şi că echipele de traumatologie vor şti cine, când şi cum vor fi trataţi pacienţii.

Experimentul internaţional CRASH-2 a evaluat efectul acidului tranexamic pe un număr de 20.211 pacienţi cu hemoragie ca urmare a unui accident sever (traumatism). Într-un interval de trei ore de la accident, medicamentul a redus cu o treime riscul de deces prin hemoragie. La mai puţin de 10 USD pe tratament, acesta reprezintă în multe ţări o fracţiune din costul unei jumătăţi de litru de sânge şi una dintre cele mai puţin costisitoare modalităţi posibile de a salva o viaţă.

Într-un articol publicat în numărul special la „The Lancet”, privind Studiul global privind suferinţa provocată de boală din 2010, leaderii organizaţiilor reprezentând victimele şi experţii în probleme de sănătate au scris: „Este una dintre cele mai eficiente metode, din punctul de vedere al costului, de a salva o viaţă şi poate preveni anual mai mult de 100.000 de decese premature. Avem dovada – trebuie să o utilizăm în slujba umanităţii”.

Jeannot Mersch, Preşedintele FEVR (Federaţia Europeană a Victimelor Accidentelor Rutiere) spune:

”Aceia dintre noi care au suferit greaua pierdere a unei persoane dragi într-un accident rutier şi care reprezintă pe tot cuprinsul Europei persoanele traumatizate printr-o astfel de pierdere grea violentă şi subită, fac apel la spitalele Europei şi la întreaga lume să semneze „Promisiunea pentru pacienţii traumatizaţi”.

„Aceasta ne-ar putea ajuta efectiv să atingem obictivul stabilit de Comisia Europeană, acela de a reduce cu 50% decesele provocate de accidentele rutiere, până în anul 2020. Îi invităm pe profesioniştii din domeniul sănătăţii de pretutindeni să se angajeze în faţa propriilor comunităţi că vor consulta noile dovezi privind acidul traxenamic şi le vor aplica pentru a îmbunătăţi tratamentul pacienţilor traumatizaţi”.

Apelul coincide cu publicarea rezultatelor Studiului global privind suferinţa provocată de boală din anul 2010, care arată că aproape 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente rutiere.

Press Release                                                                   Thursday 13 December 2012

Victims of road traffic crashes call for effective emergency care – the “Trauma Promise Campaign”

Victims of road traffic crashes call on doctors everywhere to promise to improve the care of seriously injured patients.

Thousands of deaths through road traffic crashes could be prevented by the early use of an inexpensive drug called tranexamic acid but victims want to make sure that it is being used in hospitals.

In a bid to save lives they are asking doctors to make the Trauma Promise: www.traumapromise.org.

The promise is a public commitment that tranexamic acid will be available when needed and that trauma teams know who, when and how patients should be treated.

The international CRASH-2 trial assessed the effect of tranexamic acid in 20,211 patients with bleeding as a result of serious injury (trauma). Given within three hours of injury, the drug reduced the risk of bleeding to death by a third. At less than US$10 per treatment, it is a fraction of the cost of a pint of blood in many countries and one of the cheapest ways to save a life that exists.

In an article published in The Lancet’s special issue on the Global Burden of Disease Study 2010, victim organisation leaders and health experts write: “It is one of the most cost-effective ways to save a life, and could prevent more than 100 000 premature deaths every year. We have the evidence—we must use it in the service of humanity.

Jeannot Mersch, FEVR president (European Federation of Road Traffic Victims) said:

”Those of us who have suffered the tragic loss of a loved one in a road crash and represent Europe-wide people traumatized through such sudden violent bereavements, appeal to hospitals in Europe and the whole world to sign the “Trauma Patient Promise”.

This could really help us to reach the aim that the European Commission has set, namely a reduction of 50% of road deaths by 2020. We invite health professionals everywhere to make a promise to their communities that they will review the new evidence on tranexamic acid and apply it to improve the care of trauma patients.”

The appeal coincides with the publication of the results of the Global Burden of Disease Study 2010, which shows that some 1.3 million people die in road traffic crashes every year.

Communiqué de Presse                                                  Jeudi 13 Décembre 2012

Les Victimes de la Route font un appel pour un traitement plus effectif en situation d’urgence: Lancement de la  Campagne « Promesse Traumatisme »

Des milliers de décès suite à des collisions sur les routes pourraient  être évitées en utilisant dans les meilleurs délais un médicament, pas très cher, appelé: acide  tranexamique. (TXA)

Pour sauver des vies les victimes de la route demandent ainsi aux médecins de faire cette “Promesse Trauma”: www.traumapromise.org.

Cette promesse  est un engagement que ce médicament soit disponible et que l’équipe de secours soit au courant qui, quand et comment traiter les patients.

L’étude internationale « CRASH-2 trial » a évalué les effets de l’acide tranexamique sur 20.211 patients qui saignaient fort à la suite d’une grave blessure (trauma). En leur procurant ce médicament dans les 3 heures le risque de mourir était réduit d’un tiers. Pour un coût de moins de US$10 par traitement, beaucoup moins cher qu’un litre de sang, ce médicament est un moyen approprié pour sauver des vies dans beaucoup de pays.

On estime que si le TXA sera appliqué tout de suite après une blessure on pourrait sauver quelques 100.000 vies dont 50% à la suite d’un accident de la route. En plus les familles n’auraient pas à souffrir de la perte soudaine d’un être cher, dont l’impact est souvent de longue durée ou même permanent.

Jeannot Mersch président FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route) rappelle:

« Ceci pourra en effet nous aider à atteindre le but que la Commission Européenne s’est posé jusqu’en 2020:réduire de moitié la mortalité sur les routes.

Les blessures dans le trafic routier sont aussi une catastrophe en santé publique, l’OMS nous averti que si rien n’est fait pour arrêter ce massacre on verra le nombre des morts doubler de 1,2 Million annuellement jusqu’au nombre horrifique d’environ 2,4 Millions en 2030.

Il y a urgence  ….pour des actions prometteuses

Dans un article publié dans le journal médical anglais “The Lancet’s” des experts de santé et représentants d’associations de victimes écrivent: «Ceci est un moyen de sauver des vies à un prix très bas et pourrait éviter plus de 100 000 morts prématurées chaque année: Nous en sommes certains- maintenant il faut qu’on l’applique au service de l’humanité »

“Nous invitons tous les professionnels de la santé de faire cette promesse dans leurs communautés en utilisant ce médicament et en évaluant son effet pour améliorer les soins des patients trauma “

  1. Detalii pentru media – Elena Mihail, Coordonator Comunicare CCVR Romania: victimerutiere@gmail.com
  2. Referinţe: Haleema Shakur, Ian Roberts, Peter Piot, Richard Horton, Etienne Krug, Jeannot Mersch, A promise to save 100,000 trauma patients, The Lancet. DOI:
  3. CRASH-2 a fost un experiment cu selecţie aleatorie care a implicat peste 20.000 de pacienţi adulţi din 274 de spitale din 40 de ţări şi a fost finanţat prin programul de Evaluare a tehnologiei sănătăţii al Institutului Naţional Britanic pentru Cercetare în domeniul Sănătăţii. Rezultatele au fost publicate în ediţia din luna iunie 2010 a „The Lancet”. Detalii complete privind documentele experimentului şi articolul pot fi găsite aici: www.lancet.com/crash-2
  1. Journal citation: Haleema Shakur, Ian Roberts, Peter Piot, Richard Horton, Etienne Krug, Jeannot Mersch, A promise to save 100,000 trauma patients, The Lancet. DOI:
  2. CRASH-2 was a large, randomised trial involving over 20,000 adult patients in 274 hospitals across 40 countries, and was funded by England’s National Institute for Health Research (NIHR) Health Technology Assessment programme. The results were published in The Lancet in June 2010. Full details of the trial papers and article can be found at www.lancet.com/crash-2

FEVR

          Rue de Neudorf nr. 354

                                    L-2222 Luxemburg

www.fevr.org

                  president@fevr.org

Federaţia are statut consultativ în cadrul Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

The Federation has consultative status (roster) with the Economic and Social Council of the United Nations

CCVR Romania had organized the first edition of National Road Safety Convention and the annual event Bloody Asphalt

The Centre of Consultancy for Road Victims – CCVR Romania, has carried out a series of activities reunited under the aegis of the Decade of action for road safety 2011 – 2020, on the occasion of World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, marked this year worldwide on November 18th (third Sunday of November).

The National Road Safety Convention is a periodical debate, dialog and action platform, for the implementation of National road safety strategy, which envisages, according with the European objective appropriated also by Romania, the reduction by 50% of the number of road traffic victims at European Union’s level. The first edition of National Road Safety Convention took place on November 15th, 2012 at the House of Parliament. Through their presence and their speech, the attendees have manifested the desire to decrease the number of road crashes, have emphasized their concerns and the results obtained, and the representatives of Ministry of Transport and Infrastructure, Ministry of Regional Development and Tourism, Ministry of Health, Ministry of Administration and Interior, Ministry of External Affairs and their subordinated structures, along with the Road Police Brigade, have promised full support in order that the National road safety strategy comes to life. Through the speakers we enumerate the representatives of the Ministry of Interior, of Ministry of Health, of “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest, of the Romanian Association of International Road Transports and of the “C. Rădulescu Motru” Institute of Philosophy and Psychology belonging to the Romanian Academy. We have been honoured that the representative of Embassy of France to Bucharest had joined the debate, making recommendations based on the experience from the European Union’s member countries.

On this occasion, there  was launched the “Drive cautiously, save a life” advertising campaign created by Publicis advertising agency, partner of the event, having as purpose making the drivers aware of the fact that all road crashes victims are innocent people. The campaign launched on the internet has had an impressive impact on the specialty platforms and social media sites, demonstrating once more that the professionalism and excellence are the essential elements which contribute to a successful campaign, especially on such significant issue as road safety.

On Saturday November 17th, 2010, in the Constitution Square from Bucharest took place the fifth edition of annual event “Bloody Asphalt”, event for the commemoration of the road traffic victims from Romania, which joins the global initiative “Light of Hope”, carried out also at European level by the member organizations of the European Federation of Road Traffic Victims – FEVR. A priest officiated a religious commemoration service and the participants formed a human domino within a cross shaped out of lighted candles.

 

 CCVR Romania

The Centre of Consultancy for Road Victims – CCVR Romania, is a non governmental organization acting for more than 4 years in the road safety domain in Romania, representing the interests of victims and their families, promoting and defending their rights, offering consultancy and assistance – juridical, technical, medical, social, psychological, etc.

Member of the European Federation of Road Victims – FEVR and of the Global Alliance of NGO’s for road safety, signatory of the European Road Safety Charter, CCVR Romania carries out its activities and develops projects under the aegis of Decade of Action for Road Safety 2011 -2020, together with its partners, through which we enumerate: The Road Police, the “C. Rădulescu Motru” Institute of Philosophy and Psychology belonging to the Romanian Academy, The Romanian Automobile Association, the Bucharest Metropolitan Library, the Romanian Union of Publishers, The International Federation of Educational Communities – FICE Romania, the Association of consumers’ protection  – ASCOR.

Elena Mihail – Communication Coordinator: victimerutiere@gmail.com

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims
18 November 2012
Statement of the Chair of the UN Road Safety Collaboration
Dr Etienne Krug
Esteemed colleagues and friends,
Every twenty seconds somewhere in the world, a father, mother, son, daughter, sibling,
colleague and friend is killed in a road traffic crash.
On this World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, our thoughts go to the families of
the more than 1.2 million people who perished this year. We wish them strength and courage as
they struggle to come to terms with their loss.
Such pain and suffering are unacceptable, given that we have the knowledge needed to prevent
road traffic crashes. Many countries have managed to reduce their death rates considerably
over the last decades. This year’s theme – learning from the past – is therefore appropriate.
Let’s learn from their achievements!
Those countries which have made progress have done so with political will at the highest levels
of government and a sustained focus on what works. Measures include identifying a lead
agency for road safety; developing a comprehensive road safety strategy; and implementing
concrete measures related to roads, vehicles and people’s behavior. Responding to
emergencies following a crash and ensuring justice for victims and their families are also key.
The Decade of Action for Road Safety 2011-2020 – with its goal to save 5 million lives – serves
as a mechanism for countries to gain the knowledge and experience which have benefitted
others.
Since its launch in May 2011, the Decade has had tangible victories. Many countries have
started implementing plans, revising and enforcing legislation, and strengthening trauma care.
Through newly established assessment programmes, countries are also paying increased
attention to the quality of their roads and vehicles. Small grants are being provided through two
new mechanisms to support national and local action, and a number of strategic partnerships
have been made, including with nongovernmental organizations, influential global media and
some of the world’s leading companies.
Years ago a bereaved father likened his life to that of the war-affected, marked by the periods
before and after he lost his daughter in a road traffic crash. His life was irrevocably changed.
Let’s use this World Day of Remembrance to remind governments, their partners and all of us of
the need for action to learn from the past in order to create a future that is safe for all.
We wish you a successful World Day of Remembrance.

Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră

Cu prilejul Zilei mondiale de comemorare a victimelor rutiere, marcată anul acesta în ziua de 20 noiembrie (a treia duminică din luna noiembrie) în întreaga lume, avem plăcerea să vă invităm la Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră – prima ediţie, ce va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2012, începând cu ora 9. 30, la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi.

Evenimentul se doreşte a fi o platformă periodică de dezbatere, dialog şi acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de siguranţă rutieră, care vizează, în conformitate cu obiectivul european însuşit şi de ţara noastră, reducerea cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene în Deceniul 2011 – 2020.

La această reuniune sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor cu sarcini în domeniu, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, mediului academic şi universitar, specialişti, mass-media, alte structuri şi persoane implicate în diminuarea dimensiunilor tragediilor de pe şosele şi a urmărilor lor.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa şi de asemenea să comunicaţi conţinutul intervenţiei dumneavoastră, până pe 5 noiembrie, pe coordonatele:

Telefon: 0722.639.836

E-mail: victimerutiere@gmail.com sau victimerutiere@yahoo.com

Persoană de contact: Ion MIHAIL

Partener: Publicis România

REZOLUTIA FORUMULUI SIGURANTEI RUTIERE 2007

FORUMUL SIGURANŢEI RUTIERE
Ediţia a II- a
Bucureşti, 15 noiembrie 2007
Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi

REZOLUŢIA
FORUMULUI SIGURANŢEI RUTIERE
Ediţia a II- a

Participanţii la cel de-al II-lea Forum de Siguranţă Rutieră, desfăşurat la Palatul Parlamentului, în ziua de 15 noiembrie 2007, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Circulaţie, apreciază că, în România, deşi s-au adoptat măsuri importante, mai ales prin efortul Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră şi al Poliţiei Române, numărul de accidente şi gravitatea lor sunt la un nivel inacceptabil.
Problema îngrijorează şi interesează masiv opinia publică, dovadă prezenţa zilnică în mass-media a accidentelor, iar aceasta duce la creşterea intensităţii emoţionale a cetăţenilor, tot mai îngrijoraţi pentru viaţa şi sănătatea lor şi a celor apropiaţi.
Conform statisticilor, în România s-a înregistrat în 2006 un număr de 19.259 accidente rutiere, soldate cu 2151 persoane decedate şi 4714 răniţi grav, costurile suportate de societate, familiile victimelor şi de cei vinovaţi fiind greu de estimat.
Analizând această situaţie, participanţii la forum au constatat că totuşi, datorită programelor parteneriale dintre autorităţi şi societatea civilă, cu precădere a celui intitulat „ Stop accidentelor rutiere – viaţa are prioritate” aceste cifre sunt mai mici decât în anul 2005, ceea ce denotă o scădere a fenomenului, dar cu tendinţă crescătoare în 2007.
Cu dorinţa ca Forumul Siguranţei Rutiere să devină un moment de referinţă în analiza şi identificarea principalelor direcţii de acţiune concretă a societăţii civile în domeniu, participanţii:
· Apreciază pozitiv apariţia HG nr.864/2007, care declară cea de-a treia duminică din luna noiembrie ca zi de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie;
· Sprijină aplicarea Hotărârii celei de-a 22-a reuniuni a Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră din 23 aprilie 2007, care declară siguranţa rutieră ca prioritate naţională, aşa cum AVAC solicitase încă din ianuarie 2006, prin Programul Naţional în 10 puncte;
· Declară cele două hotărâri, precum şi Programul Naţional în 10 puncte, ca documente programatice ale forumului, pe care societatea civilă să le aibă în vedere în acţiunile viitoare;
· Solicită CISR să facă demersurile ca perioada 2008-2017 să fie declarată Deceniul siguranţei rutiere în România;
· Solicită Guvernului şi CISR ca în structurile ce se vor înfiinţa ca urmare a Hotărârii din 23 aprilie 2007, să fie cooptaţi şi reprezentanţii ONG – urilor din domeniu;
· Cer Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să introducă în curriculum cât mai multe teme de educaţie şi siguranţă rutieră;
· Propun instituţiilor ce vor avea bugete pentru campaniile de promovare şi pentru proiectele de siguranţă rutieră să dezvolte parteneriate cu societatea civilă;
· Solicită CISR şi Consiliului Naţional al Audiovizualului derularea unei campanii naţionale de siguranţă rutieră la toate posturile de radio şi TV;
·Solicită autorităţilor locale ce vor avea bugete pentru campaniile de promovare şi pentru proiectele de siguranţă rutieră să amplaseze monumente dedicate victimelor accidentelor de circulaţie în locuri uşor accesibile, unde să se poată face ceremonii religioase de către toate cultele, inclusiv concomitent;
· Cer tuturor autorităţilor locale sa întreprindă urgent masuri pentru îmbunătăţirea circulaţiei vehiculelor de transport public prin înfiinţarea benzilor dedicate si asigurarea virajelor tramvaielor si troleibuzelor in intersecţiile semaforizate;
· Solicita declararea oficial de către autorităţile locale a transportului public ca prioritate in dezvoltarea urbana cu impact major in reducerea accidentelor rutiere;
· Solicita autoritarilor locale si centrale sa introducă bicicleta in toate strategiile de dezvoltare urbane, ca mijloc de transport alternativ, cu grad minim de risc, atât din punctul de vedere al accidentelor rutiere, cat si al poluării de orice fel;
· Cer tuturor autorităţilor locale si centrale să întreprindă urgent măsuri de înfiinţare, modernizare şi aducere la parametrii de funcţionare a pistelor pentru biciclişti;
· Solicită declararea în România a Zilei politeţii rutiere, pe care ulterior s-o propunem ca Zi europeană a politeţii rutiere.

DISPERARE PE ASFALT

In anul 2005 ONU a stabilit ca a treia duminica din luna noiembrie sa fie desemnata Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Circulatie। Pentru a marca acest eveniment, Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie a organizat o suita de actiuni menite sa aduca in prim planul vietii sociale problematica accidentelor rutiere। Joi 16 noiembrie 2006 a avut loc la Palatul Parlamentului Forumul Sigurantei Rutiere, primul de acest gen organizat de societatea civila, care a reunit specialisti din institutii de cercetare ale Academiei Romane, MAI, reprezentanti ai societatii civile, ai unor societati comerciale din domeniul auto। Lucrarile si interventiile prezentate vor face obiectul unei lucrari editoriale।Vineri 17 noiembrie 2006 s-a desfasurat Gala AVAC la Centrul Cultural al MAI, in cadrul careia s-au inmanat dilome celor care au avut contributii importante in domeniul prevenirii accidentelor de circulatie।Sambata 18 noiembrie 2006, pe tronsonul Piata Presei Libere Arcul de Triumf s-a desfasurat actiunea DISPERARE PE ASFALT। Momentul a dorit sa sensibilizeze autoritatile centrale si locale pentru adoptarea de masuri menite sa previna si sa combata flagelul accidentelor rutiere si sa determine un mai mare grad de responsabilitate din partea tuturor categoriilor de participanti la trafic। Simbolic, s-au sugerat dimensiunile tragice ale fenomenului accidentelor rutiere: anual peste 2.500 morti si peste 7.000 raniti grav.Aceste momente comemorative nu s-ar fi putut desfasura fara sprijinul Inspectoratului National al Jandarmeriei Romane, Directiei Politiei Rutiere, Prefecturii Municipiului Bucuresti, al scolilor participante si, nu in ultimul rand, al mass media. Societatile comerciale cu activitate in domeniul sigurantei rutiere au sprijinit si ele aceasta actiune.AVAC multumeste si pe acesta cale tuturor celor care au sprijinit demersurile de sensibilizare a opiniei publice si autoritatilor privind prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie in Romania.

Ion MIHAIL
Director executiv AVAC

Mor oamenii, mor degeaba…

Comunicat AVA (Alianţa Victimelor Accidentelor)

AVA este singura reprezentantă a victimelor accidentelor, a cetăţenilor din România !

Alianţa Victimelor Accidentelor a luat act cu îngrijorare referitor la situaţia dramatică existentă în domeniul accidentelor de circulaţie. Şoselele din România nu sunt sigure, accidentele grave se întâmplă la tot pasul, uneori conducătorii scapă nesancţionaţi şi datorită unei insuficiente cunoaşteri a legislaţiei de către autorităţile competente. Avem datoria de a semnala opiniei publice anomaliile existente. Invităm persoanele fizice şi juridice din România, ong-uri, dar şi autorităţile cu atribuţii în domeniul accidentelor, urmând să acţionăm coerent şi competent în vederea eliminării deficienţelor legislative.

Vă invităm să lecturaţi şi textul legal în materie. Se impune certitudinea că legislaţia din România este neconformă cu legislaţia internaţională, deşi România are obligaţia de a respecta întocmai tratatele semnate. Observăm şi uşurinţa cu care unii conducători auto rămân nesancţionaţi, în special şoferii de camion / TIR, deşi aceştia produc accidente grave urmare a unui stil agresiv de conducere auto, totodată urmarea nesancţionării lor de către singura autoritate în materie de circulaţie rutieră – Poliţia Rutieră. Exemplu: camionul ce a pătruns în comuna Negreni, lângă Huedin, unde un camion a omorât 6 oameni care erau într-un cortegiu. Şoferul nu păţeşte nimic, expertiza va acoperi totul, nu se aplică legea. Identic în cazul unui copil de 7 ani omorât de fata primarului din localitatea X ; legea nu produce vreun efect, conducătorii auto scapă nesancţionaţi, populaţia României suferă.

DECRET nr. 318 din 14 octombrie 1980
pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul circulaţiei rutiere
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

ART. 1
Se ratifică Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968

ART. 8
Conducatori
5. Fiecare conducător trebuie să aibă permanent controlul vehiculului

ART. 13
Viteza şi distanţa între vehicule
1. Orice conducător de vehicul trebuie să ramână, în toate împrejurările, stăpîn pe vehiculul său, în asa fel încît să poată face faţă cerinţelor prudenţei şi să fie continuu în măsură să efectueze
toate manevrele ce îi revin.

CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003

ART. 11
Dreptul internaţional şi dreptul intern
(1) Statul Român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

ART. 20
Tratatele internaţionale privind drepturile omului
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*)
privind circulaţia pe drumurile publice*)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006

ART. 72

(4) Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.

Legislaţia Europei, Convenţia de la Viena, prevede obligaţia conducătorului vehiculului de a-l controla în toate situaţiile. Aşadar în 100% din cazuri, întotdeauna, un conducător auto care a

călcat şi omorât un om – este în culpă deoarece nu a controlat vehiculul. Cu totul opus şi fără
logică legală, în România legea nu îl condamnă ”dacă a respectat legea” – care lege? deoarece
tocmai legea, convenţia de la Viena ratificată de România în 1980, îl consideră vinovat. Vom categorisi orice încălcare a codului rutier ca simplă contravenţie ce trebuie sancţionată ca atare
(viteza prea mare, mersul pe contrasens, starea de ebrietate, etc.) însă – definitoriu la accidente – este dacă şoferul a avut sau nu a avut controlul vehiculului. Ori, tocmai esenţialul, lipsa controlului autovehiculului care produce accidentul mortal : asta nu este sancţionat în România! Aspect care contravine flagrant cu interesul public, aspect care prejudiciază esenţial interesele cetăţenilor.

Invităm pe aceia interesaţi să ne contacteze pentru a acţiona împreună în vederea diminuării numărului accidentelor de circulaţie, totodată în vederea obţinerii despăgubirilor pentru victimele accidentelor.

Menţionăm lipsa de expertiză în domeniu. AVA este bine pregătită să asiste pe cetăţenii României.

Redactat la Timişoara şi Bucureşti astăzi 14.09.2007

Cu stimă,

A V A (Alianţa Victimelor Accidentelor)

APEL IANUARIE 2006

Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC), membru al Global Road Safety Partenership (GRSP), al Prevention Routiere International (PRI) şi al Federaţiei Europene a Victimelor Accidentelor de Circulaţie (FEVR) apreciază eforturile recente ale mass-media privind analiza consecinţelor accidentelor de circulaţie şi pentru informarea populaţiei în domeniul siguranţei rutiere.
Anual, în lume se înregistrează peste 1,26 milioane de decese şi 35 milioane de răniţi în accidente pe drumurile publice, aceasta constituind cauza numărul unu pentru mortalitatea tinerilor între 16 şi 24 de ani şi cauza mortalităţii numărul doi pentru grupa de vârstă 15- 44 ani.
Conform datelor statistice, în România s-au înregistrat în 2005 aproximativ 7000 de accidente rutiere grave, soldate cu aproximativ 2592 de morţi şi 5852 de răniţi grav, costurile suportate de societate, familiile victimelor şi de cei vinovaţi fiind greu de estimat.
AVAC apreciază că în ţara noastră, deşi s-au adoptat măsuri importante, mai ales prin efortul Consiliului Interministerial de Siguranţă Rutieră şi al Poliţiei Române, problema îngrijorează masiv opinia publică. Prezenţa zilnică la televizor a consecinţelor accidentelor creşte intensitatea emoţională a cetăţenilor, fără a sensibiliza suficient autorităţile centrale şi locale, instituţiile şi specialiştii, societatea civilă.
Ca atare, având în vedere apropiata integrare a României în U.E., declararea în 2007 a Municipiului Sibiu – Capitală Europeană a Culturii (ceea ce va atrage un aflux deosebit de călători din străinătate) şi reflectând preocuparea majoră a presei şi a populaţiei în legătură cu problematica semnalată AVAC propune un Program Naţional în 10 puncte privind demersurile ce trebuie întreprinse pentru a se diminua numărul şi gravitatea accidentelor de circulaţie:

Ridicarea siguranţei rutiere la nivel de politică de stat, adoptarea de măsuri în consecinţă: modificarea legislaţiei, programe de educaţie, investiţii în managementul traficului şi în infrastructură etc.
Declararea perioadei 2007-2016 „Deceniul siguranţei rutiere în România “ şi adoptarea unei strategii care să aibă în vedere reabilitarea şi modernizarea drumurilor, construirea de autostrăzi, iluminarea şi semnalizarea corespunzătoare, construirea de pasarele şi garduri, supravegherea modernă a traficului etc.
Introducerea factorilor de risc corespunzători în strategia de siguranţă naţională.
Modificarea legislaţiei pentru constituirea unor instanţe judecătoreşti specializate în domeniul accidentelor de circulaţie, adoptarea unor proceduri adecvate, formarea de specialişti şi experţi independenţi, reglementarea transportului de persoane, înăsprirea sancţiunilor, plata despăgubirilor accidentului de către vinovat (şi nu din bugetul statului).
Realizarea unor campanii media şi instituirea unei zile a victimelor accidentelor de circulaţie (a 3-a duminică din noiembrie, conform hotărârii Adunării Generale a ONU).
Introducerea cunoştinţelor de siguranţă şi educaţie rutieră pe toată durata şcolii.
Realizarea unui sistem de reintegrare socială a victimelor accidentelor de circulaţie şi de consultanţă psihologică a acestora şi a familiilor lor.
Educaţia publicului privind politeţea rutieră, acordarea primului ajutor, sprijinirea autorităţilor care efectuează cercetarea.
Adoptarea de măsuri pentru adaptarea la standardele europene în ce priveşte dotările şi gradul de securitate activă şi pasivă a autovehiculelor.
Organizarea la standardele europene a sistemului de asigurări şi al asistenţei medicale în cazul accidentelor de circulaţie.

Director executiv
Ion MIHAIL

%d blogeri au apreciat: