Arhive lunare: octombrie 2012

Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră

Cu prilejul Zilei mondiale de comemorare a victimelor rutiere, marcată anul acesta în ziua de 20 noiembrie (a treia duminică din luna noiembrie) în întreaga lume, avem plăcerea să vă invităm la Convenţia naţională pentru Siguranţă Rutieră – prima ediţie, ce va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2012, începând cu ora 9. 30, la Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuşi.

Evenimentul se doreşte a fi o platformă periodică de dezbatere, dialog şi acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de siguranţă rutieră, care vizează, în conformitate cu obiectivul european însuşit şi de ţara noastră, reducerea cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene în Deceniul 2011 – 2020.

La această reuniune sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor cu sarcini în domeniu, ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, mediului academic şi universitar, specialişti, mass-media, alte structuri şi persoane implicate în diminuarea dimensiunilor tragediilor de pe şosele şi a urmărilor lor.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa şi de asemenea să comunicaţi conţinutul intervenţiei dumneavoastră, până pe 5 noiembrie, pe coordonatele:

Telefon: 0722.639.836

E-mail: victimerutiere@gmail.com sau victimerutiere@yahoo.com

Persoană de contact: Ion MIHAIL

Partener: Publicis România

Campanie Carta europeană a siguranţei rutiere

Salvează 30000 de vieţi!

Scopul este acela de a demonstra că există 30000 de oameni care doresc ca siguranţa rutieră să devină o prioritate.

http://www.causes.com/causes/790971-the-european-road-safety-charter/actions/1679061

Adeziune

Adeziune

Dacă doriţi să deveniţi membri ai asociaţiei noastre, puteţi completa următoarea adeziune pe care ne-o puteţi transmite scanată pe e-mail :

Către: Centrul de Consultanţă pentru Victimele Rutiere – CCVR România

ADEZIUNE

Subsemnatul/a ……………………………………………., cetăţean român, fiul/fiica lui ……………………… şi a/al …………………………….., născut/ă la data de ……………. în localitatea …………………………… judeţ/sector ……………… domiciliat/ă în ……………………….., strada ……………………………… nr ……. Bloc …….., scara ……, etaj …, ap ……, judeţ/sector ………….…………. posesor/are al B.I. / C.I. seria … nr …………….. eliberat de ………… la data de ……………………, telefon ……………………., e-mail ……………………………………………………..…………, având funcţia de …………………………………, la ….…………………………,

Am luat la cunoştinţă de prevederile statului CCVR România şi mi le-am însuşit şi doresc să devin membru cu drepturi depline.

Menţionez că eu (sau un membru al familie mele), (nu) am suferit consecinţele accidentului de circulaţie din data de…………………………………………………………..…

Descrierea situaţiei pe scurt …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………

Semnătura …………………………

Participarea CCVR România la Adunarea Generală a FEVR, Luxemburg 2012

Delegaţia Centrului de Consultanţă pentru Victimele Rutiere – CCVR România – condusă de Preşedintele Col.Jand. R. Ion Mihail, a participat în perioada 21 – 23 septembrie la Luxemburg, la Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Victimelor Rutiere.

Programul deplasării a fost următorul:

–          vineri, 21 septembrie 2012, orele 16:00, conferinţa inditulată „Victimele rutiere şi justiţia”, desfăşurată la Comisia Europeană, clădirea Jean Monnet. Printre vorbitori enumerăm: dna.Viviane Reding, Vice-Preşedintele Comisiei Europene, dl. François Biltgen, Ministrul de Justiţie din Luxemburg, dl. Jeannot Mersch, Preşedinte FEVR şi Preşedinte AVR (Asociaţia Victimelor Rutiere din Luxemburg).

–          sâmbătă, 22 septembrie 2012, lucrările Adunării Generale a FEVR, urmate de inaugurarea Monumentului pentru comemorarea victimelor rutiere din Luxemburg, eveniment desfăşurat în localitatea Junglinster.

–          Duminică, 23 septembrie 2012, lucrările Adunării Generale a FEVR.

Fotografii de la evenimentele menţionate se găsesc pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/victimerutiere

%d blogeri au apreciat: